1.เลือกรถยนต์

เลือกรถยนต์ที่ท่านต้องการแล้วติดต่อ มาหาเราทาง Line : @beyondcar หรือ โทร 099-268-8778

2.ยืนยันสถานะรถยนต์

ท่านจะได้รับการยืนยันสถานะรถยนต์จากเราพร้อมรายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถ

3.ส่งเอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ

เมื่อท่านส่งเอกสารที่ใช้ในการเช่ารถ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารแล้ว ทางเราจะแจ้งผลอนุมัติภายใน 15 นาที

4.โอนเงินค่าบริการ

เมื่อท่านได้รับการอนุมัติ ให้ท่านโอนเงินจอง 1,000 - 2,000 บาทต่อคันแล้วแต่ขนาดรถ มายังบัญชีที่ทางเรากำหนดไว้ให้ พร้อมทั้งแสดงหลักฐานการโอนเงินภายในเวลา 1 ชั่วโมง หากเกินเวลาทางเราจะขอยกเลิกการจองนั้น

5. Email ยืนยันการเช่ารถ

หลังจากยืนยันการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะมี Email แจ้งผ่านไปยังท่านเพื่อยืนยันการจอง พร้อมทั้งรายละเอียดในการเช่ารถของท่าน

6. ส่งรถให้ท่าน

เราจะนำรถเช่าเชียงใหม่มาส่งท่านตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ท่านต้องการ