1.สำเนาบัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต ของผู้เช่า

2.สำเนาใบขับขี่ หรือ ใบขับขี่สากล ของผู้เช่า

3.เงินประกัน หรือ บัตรเครดิต