บริษัท บียอนด์ คาร์ เร็นทัล จำกัด

บริษัท บียอนด์ คาร์ เร็นทัล จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ดำเนินกิจการให้บริการเช่ารถยนต์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนกระบวนการเช่ารถที่มีขั้นตอนที่ ซับซ้อน ให้เหลือเพียงไม่กี่ขั้นตอน เพื่อความสะดวก รวดเร็วของลูกค้า ทางบริษัทฯมีรถยนต์ไว้ คอยบริการท่านหลากหลายชนิด เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้รถยนต์ของท่าน โดยรถยนต์ที่ท่านได้ทำการเช่าจากทางบริษัทฯนั้นได้ผ่านการตรวจสภาพอย่างละเอียด และทำความสะอาดก่อนส่งถึงมือท่านทุกครั้ง ดังนั้นเมื่อท่านเช่ารถเชียงใหม่กับทางบริษัทฯ ท่านสามารถวางใจได้ว่ารถยนต์ที่ท่านกำลังใช้งานอยู่นั้น ได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ไม่ต้องคอยกังวล เพียงสนุกไปกับการเดินทางของท่านเท่านั้น